เกี่ยวกับเรา

Our Company

เกี่ยวกับ เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการอาคารสำนักงานอาคารที่พักอาศัยและศูนย์การค้า มานานกว่า 15 ปี โดยจดทะเบียนการค้าในประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2552 ในชื่อบริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นจ์ จำกัด

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน ได้ร่วมกับ บริษัท ฮาริสัน จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทขนาดใหญ่ทุนจดทะเบียนกว่า 250 ล้านบาท และมีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศต่างๆอาทิเช่น ฮองกง , สิงคโปร์, จีน, สหราชอาณาจักร, ไทย

AFFILIATES

ทีมผู้บริหาร

คุณสลิลภพ-วงษ์เชิดขวัญ
ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
คุณรัชพล ศะศิสมิต
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ

วิสัยทัศน์

  • ปรัชญาของบริษัทฯ

ด้วยการสะสมประสบการณ์ที่ยาวนานรวม ถึงการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ

   เข้าใจ เข้าถึงการพัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอสังหาริมทรัพย์และตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า โดยยึด   หลักความพึงพอใจและความสำเร็จของลูกค้าเป็นสำคัญ

  • คุณค่าของบริษัทฯ

บุคลากรที่มีประสบการณ์  พร้อมด้วยคุณภาพมาตรฐานการให้บริการอย่างมืออาชีพและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ

  • เป้าหมายบริษัทฯ

ให้บริการด้วยคุณภาพมาตรฐานที่สูงสุด  รวดเร็ว และสร้างความประทับใจในการให้บริการในอัตราค่าบริการที่ยุติธรรมต่อลูกค้า

 

 

  • พันธกิจของบริษัทฯ

  เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการต่อลูกค้า

0 +
Value (Million)
0 +
Site
0 +
Employee
0 +
Experience