บริการของเรา​

รับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด, นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

เรามีผู้เชี่ยวชาญในการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด, นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากกว่า 20ปี จัดตั้งนิติบุคคลให้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศ โดยมีบริการดังนี้

รับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด, นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งนิติบุคคลฯและดำเนินการด้านเอกสารทางราชการติดตามจนแล้วเสร็จ

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย และข้อบังคับนิติบุคคลฯ