โครงการที่บริหาร

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการอาคารชุด รวมถึงบริหารจัดการอาคารหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการวางระบบบริหารจัดการอาคาร

Site Reference