บริการของ FPHARRISON

บริษัทฯ มีการปรับปรุงพัฒนาระบบงานจัดการและคุณภาพมาตรฐานการให้บริการอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการของเรา

บริการรับจดทะเบียนนิติบุคคล

ที่ปรึกษาและจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

บริการบริหารจัดการอาคาร

บริหารจัดการอาคาร โดยยึดหลักประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
เราใช้ Appilcation ที่ทันสมัยในการบริหารจัดการอาคารในทุกๆด้าน

บริการ ซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์

ให้คำปรึกษาการซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ จนกระทั่งการซื้อ-ขาย-เช่า สำเร็จ

บริการบริหารจัดการผู้เช่า

จัดการทรัพย์สินของท่านให้เกิดประสิทธิภาพ จัดหาผู้เช่าและเป็นตัวแทนของท่านในการบริหารจัดการผู้เช่า ตลอดระยะสัญญาเช่า

บริการด้านงานวิศวกรรมและอนุรักษ์พลังงาน

จัดการงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ลดการสูญเสียพลังงานและค่าใช้จ่าย ควบคุมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

บริการที่ปรึกษาบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์/โรงแรม

ให้คำปรึกษา วิเคราะห์แผนพัฒนาการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์และแนวคิดของโครงการ

ข่าวสารและกิจกรรม FPHarRISON

0 +
Value (Million)
0 +
Sites
0 +
Employee
0 +
Experience