บริการของเรา​

บริการที่ปรึกษาบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์/โรงแรม

โดยทีมงานระดับมืออาชีพของเรามี ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในด้านอสังหาริมทรัพย์มานานกว่า 20 ปี  โดยร่วมให้คำปรึกษากับทีมงานของท่านในระยะแรกของการพัฒนาทรัพย์สินแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบ ด้านเทคนิคอุปกรณ์เครื่องจักรและการบำรุงรักษาป้องกันความผิดพลาดจากการออกแบบของการพัฒนาทรัพย์สิน

บริการให้คำปรึกษา
1. วิเคราะห์แนวคิดของโครงการ
2. รูปแบบและห้องชุดที่อยู่ในความต้องการ
3. แนะนำกฎหมายที่เกี่ยวกับที่ดินและ พรบ.อาคารชุด
4. ปรึกษาแผนพัฒนาการบริหารจัดการอาคาร
5. วิเคราะห์งบประมาณค่าใช้จ่ายบริหารจัดการอาคาร
6. วางแผนและแนวคิดด้านวิศวกรรมอาคาร