บริการของเรา​

รับบริหารจัดการอาคาร

เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน รับบริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด คอนโดมิเนียม นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บริหารอาคารสำนักงานและห้างสรรพสินค้า โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยลดค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุดและเพิ่มมูลค่าของอาคารให้สูงขึ้น

ระบบมาตรฐานคุณภาพ

ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ และ เพิ่มมูลค่าของอาคาร

บริหารอาคารให้มีความโปร่งใส ,สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน​ ​

บำรุงรักษาทรัพย์สินส่วนกลางให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมถึงระบบวิศวกรรมอาคาร โดยใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการด้านวิศวกรรม

ให้คำปรึกษากฏฎหมายด้าน พรบ.อาคารชุด

ควบคุมดูแลการทำงานบริษัทคู่สัญญาผู้รับเหมาภายนอกของคู่สัญญา​

บริหารจัดการโดยใช้ Application ที่ทันสมัยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ คนเมืองในปัจจุบัน