บริการของเรา​

บริหารจัดการผู้เช่า

ดูแลทรัพย์สินระหว่างสัญญาเช่า และการปรับปรุง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินทรัพย์เจรจาต่อรองเงื่อนไขด้านสัญญาเช่า ดูแลและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประสิทธิภาพในการปล่อยเช่าและเพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุด รวมถึงเป็นตัวกลางในการช่วยเหลือประสานงานการดูแลผู้เช่าเมื่อเกิดปัญหา, การดูแลและจัดเก็บค่าเช่า ดูแลทรัพย์สินระหว่างสัญญาเช่า (maintenance) เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินทรัพย์ของท่าน การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงการจ่ายค่าสาธารณูปโภคแทนเจ้าของหรือผู้เช่า ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของทีมงาน FP Harrison ท่านจึงมั่นใจได้ว่าเราสามารถช่วยท่านให้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์คอนโดได้อย่างมืออาชีพที่สุด

รับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด, นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งนิติบุคคลฯและดำเนินการด้านเอกสารทางราชการติดตามจนแล้วเสร็จ

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย และข้อบังคับนิติบุคคลฯ