กรุณากรอกข้อมูลแบบฟอร์มการสมัครงาน

1.ช่างประจำอาคาร
วุฒิการศึกษา    : ปวช, ปวส ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า,เครื่องยนต์    
ประสบการณ์.    : ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

2.เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
วุฒิการศึกษา    : ปวช, ปวส ขึ้นไป สาขาบัญชีการเงิน    
ประสบการณ์.    : ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

3.เจ้าหน้าที่ธุรการ
วุฒิการศึกษา    : ปวช, ปวส ขึ้นไป    
ประสบการณ์.    : ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป 

4.เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร
วุฒิการศึกษา    : ปวช,ปวส ขึ้นไป    
ประสบการณ์.    : ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป 

5.หัวหน้าช่างประจำอาคาร
วุฒิการศึกษา    : ปวช, ปวส, ปริญาตรี     
ประสบการณ์.    : 2-5 ปี

6.ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร
วุฒิการศึกษา    : ปริญาตรี     
ประสบการณ์.    : ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

7.ผู้จัดการอาคาร
วุฒิการศึกษา    : ปริญาตรี     
ประสบการณ์.    : ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานเพิ่มเติมได้ที่