[[p[p
รถหายในคอนโด ใคร?

หนึ่งในปัญหาของเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นคงหนีไม่พ้นปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย . ยกตัวอย่างเช่นกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรจำนวนมาก แต่กลับมีพื้นที่อยู่อาศัยอย่างจำกัดและมีราคาแพง...

Read More