บริหารคอนโด (30)

บริหารอาคารชุด (50)

บริษัทบริหารอาคารชุด (140)

จดทะเบียนนิติบุคคล (390)

จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (50)

บริษัทบริหารคอนโด (40)

นิติบุคคลอาคารชุด (720)

บริษัทบริหารอาคาร (110)

วิศวกรรมอาคาร (20)

พรบ.อาคารชุด (1000)

บริษัทนิติบุคคล (170)

ข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด (90)

บริหารทรัพย์สิน (70)

อาคารอนุรักษ์พลังงาน (110)

บริหารจัดการอาคารสูง   (140)

contact@fpharrison.co.th

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

02 258 7130 ถึง 32

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด
บริหารจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน

02 258 7130 ถึง 32

contact@fpharrison.co.th

ALL RIGHTS RESERVED © 2019 FP HARRISON

Contact us

 

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด

ที่อยู่     :    68/1 ถนนสุขุมวิท ซอย 51 แขวงคลองตันเหนือ 
               เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110    
โทรศัพท์ :    02 258 7130 ถึง 32
โทรสาร  :    02 258 7129          
เว็บไซต์  :     www.fpharrison.co.th          
อีเมล    :     contact@fpharrison.co.th

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

contact@fpharrison.co.th

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด