Career

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิก ฮาริสัน จำกัด เปิดโอกาสให้บุคคลหลากหลายสาขาวิชาชีพที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้ามาร่วมสร้างความสำเร็จ พัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน​

Resume Form :

Send

ต้องการสมัครตำแหน่ง :

         Thank You!

The form has been successfully sent.

โทรศัพท์ :

อีเมลล์ :

ที่อยู่ :

ชื่อ-นามสกุล : 

ระดับการศึกษา :

ประวัติการทำงาน :

เงินเดือนที่ต้องการ :

ให้บริการด้วยคุณภาพมาตรฐานที่สูงสุด รวดเร็ว 
และสร้างความประทับใจ ในการให้บริการ 
ในอัตราค่าบริการที่ยุติธรรมต่อลูกค่า

Target Corporation:

  
วุฒิการศึกษา    : ปวช, ปวส ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า,เครื่องยนต์    
ประสบการณ์.    : ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

    
    
วุฒิการศึกษา    : ปวช, ปวส ขึ้นไป สาขาบัญชีการเงิน    
ประสบการณ์.    : ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
    
    
วุฒิการศึกษา    : ปวช, ปวส ขึ้นไป    
ประสบการณ์.    : ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป 

   

    
วุฒิการศึกษา    : ปวช,ปวส ขึ้นไป    
ประสบการณ์.    : ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป 

   

     
วุฒิการศึกษา    : ปวช, ปวส, ปริญาตรี     
ประสบการณ์.    : 2-5 ปี

 

    
วุฒิการศึกษา    : ปริญาตรี     
ประสบการณ์.    : ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
    
    
วุฒิการศึกษา    : ปริญาตรี     
ประสบการณ์.    : ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

1 ช่างประจำอาคาร

2 เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน

3 เจ้าหน้าที่ธุรการ

4 เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร

5 หัวหน้าช่างประจำอาคาร

6 ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร

7 ผู้จัดการอาคาร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานเพิ่มเติมได้ที่
Line : @FPHARRISON CAREER​

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด

contact@fpharrison.co.th

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

02 258 7130 ถึง 32

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด
บริหารจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน

02 258 7130 ถึง 32

contact@fpharrison.co.th

ALL RIGHTS RESERVED © 2020 FP HARRISON

Contact us

 

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด

ที่อยู่     :    68/1 ถนนสุขุมวิท ซอย 51 แขวงคลองตันเหนือ 
               เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110    
โทรศัพท์ :    02 258 7130 ถึง 32
โทรสาร  :    02 258 7129          
เว็บไซต์  :     www.fpharrison.co.th          
อีเมล    :     contact@fpharrison.co.th

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

contact@fpharrison.co.th

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด