บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด

อบรมการใช้แบบฟอร์มและการจัดทำรายงานทางวิศวกรรม ครั้งที่ 1-2

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด ได้จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้แบบฟอร์มเพื่อการรายงานผล หลักสูตร "การใช้งานแบบฟอร์มด้านวิศวกรรม ENG 001-004 และการรายงานผล" สำหรับพนักงานตำแหน่งช่างประจำอาคาร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณปิยวัฒน์ พัฒนาไพบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม โดยได้อธิบายถึงการใช้แบบฟอร์มเพื่อการบันทึกผลการตรวจเช็คเครื่องจักรและระบบต่างๆของอาคาร นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมได้ทำการ Workshop การใช้งานบันทึกผลลงแบบฟอร์มจริง ทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น

บริหารจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน

ALL RIGHTS RESERVED © 2020 FPHARRISON

Contact us

 

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด

ที่อยู่     :    68/1 ถนนสุขุมวิท ซอย 51 แขวงคลองตันเหนือ 
               เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรสาร  :    02 258 7129          
เว็บไซต์  :     www.fpharrison.co.th          

กรุณา "กด" เพื่อดูอีเมล์

กรุณา "กด" เพื่อดูอีเมล์

กรุณา "กด" เพื่อดูเบอร์โทร

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด

กรุณา "กด" เพื่อดูเบอร์โทร