บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด

กิจกรรมวันสงกรานต์ ร่วมสืบสานประเพณีไทยประจำปี 2562

    เมื่อวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลแสดงออกถึงความเป็นไทยและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธธรมไทย โดยให้พนักงานทุกคนร่วมแต่งกาย ชุดไทย ลายดอก และร่วมกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์แบบไทยๆ ทั้งนี้  คุณพิภา วงษ์เชิดขวัญ และคุณศรีสุดา วงษ์เชิดขวัญ  ผู้บริหารบริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด ได้กล่าวอวยพรให้แก่พนักงานทุกคน จงพบแต่ความสุข ความเจริญ รุ่งเรืองในหน้าที่การงาน และประสบความสบสำเร็จในทุกๆด้าน สมความปราถนาทุกประการ

บริหารจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน

ALL RIGHTS RESERVED © 2020 FPHARRISON

Contact us

 

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด

ที่อยู่     :    68/1 ถนนสุขุมวิท ซอย 51 แขวงคลองตันเหนือ 
               เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรสาร  :    02 258 7129          
เว็บไซต์  :     www.fpharrison.co.th          

กรุณา "กด" เพื่อดูอีเมล์

กรุณา "กด" เพื่อดูอีเมล์

กรุณา "กด" เพื่อดูเบอร์โทร

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด

กรุณา "กด" เพื่อดูเบอร์โทร