contact@fpharrison.co.th

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

02 258 7130 ถึง 32

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด ฉลองครบรอบ 10 ปี แห่งความสำเร็จในธุรกิจด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด จัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 10 ปี แห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจในการดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์   โดยมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการอาคาสำนักงานอาคารที่พักอาศัยและศูนย์การค้า เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ภายในงานมีกิจกรรมมากมายที่จัดให้เพื่อพนักงานทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจการปฏิบัติงานเพื่อบริษัทฯเสมอมาทั้งนี้ ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีต่อไป​

บริหารจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน

02 258 7130 ถึง 32

contact@fpharrison.co.th

ALL RIGHTS RESERVED © 2020 FP HARRISON

Contact us

 

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด

ที่อยู่     :    68/1 ถนนสุขุมวิท ซอย 51 แขวงคลองตันเหนือ 
               เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110    
โทรศัพท์ :    02 258 7130 ถึง 32
โทรสาร  :    02 258 7129          
เว็บไซต์  :     www.fpharrison.co.th          
อีเมล    :     contact@fpharrison.co.th

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

contact@fpharrison.co.th

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด