บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด

ร่วมวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต​ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ให้เกียรติเชิญ คุณพิภพ วงษ์เชิดขวัญ กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในครั้งนี้

บริหารจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน

ALL RIGHTS RESERVED © 2020 FPHARRISON

Contact us

 

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด

ที่อยู่     :    68/1 ถนนสุขุมวิท ซอย 51 แขวงคลองตันเหนือ 
               เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรสาร  :    02 258 7129          
เว็บไซต์  :     www.fpharrison.co.th          

กรุณา "กด" เพื่อดูอีเมล์

กรุณา "กด" เพื่อดูอีเมล์

กรุณา "กด" เพื่อดูเบอร์โทร

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด

กรุณา "กด" เพื่อดูเบอร์โทร