contact@fpharrison.co.th

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

02 258 7130 ถึง 32

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด

บริการจัดการทรัพย์สิน : รายการที่สมบูรณ์

การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อาจจะได้กำไรอย่างงดงาม แต่ก็เป็นงานที่หนักมากเหมือนกัน ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการบริหาร การดูแลทางการเงินของคุณ รวมถึงการจัดการต่างๆเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้นๆด้วย  นี่คือเหตุผลที่นักลงทุนส่วนใหญ่ร่วมทำงานกับบริษัทการจัดการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งบางอย่างนักลงทุนไม่สามารถจัดการเองได้

 

เพื่อให้ทุกอย่าง เป็นไปได้ด้วยดี นักลงทุนส่วนใหญ่มักจะยื่นข้อเสนอ จ่ายค่านายหน้าให้กับบริษัทการจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสบการณ์เพื่อเป็นการตอบแทน และสิ่งสำคัญของการจัดการพึงควรมีดังนี้คือ

 

บริการผู้เช่า  บริการจัดการอสังหาริมทรัพย์ประเมินทรัพย์สินและกำหนดอัตราค่าเช่าที่ถูกต้องและทำการตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า พวกเขายังทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้เช่าและเจ้าของบ้าน รวมทั้งการติดต่อประสานงานกับผู้เช่า สามารถเข้าถึงได้ในกรณีที่มีปัญหาหรือคำถาม

 

ความกังวลของผู้พักอาศัย  การบริหารจัดการ อสังหาริมทรัพย์ต้องตกลงหรือจัดการการเข้า-ออก ของผู้พักอาศัย โดยเฉพาะการรับมือกับปัญหาที่ผู้เช่าบางรายที่ออกโดยกะทันหัน รวมถึงการที่ผู้เช่าค้างชำระค่าเช่า เพื่อเพิ่มหรีอแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ทันท่วงที

 

การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก  บริษัทการจัดการที่ได้มาตรฐานและมีประสบการณ์จะกำหนดเวลาและดูแลเรื่องการบำรุงรักษาและซ่อมแซมตามความเหมาะสมทั้งหมดของอสังหาริมทรัพย์ บุคคลเหล่านี้ยังมีนโยบายเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและระบุการวางแผนซ่อมแซมว่าส่วนไหนสมควรทำก่อนมากที่สุด การทำงานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพตามที่ต้องการ หากต้องการปรับปรุงหรือต่อเติม พวกเขาก็สามารถให้คำปรึกษาหรือให้คำแนะนำแนวทางที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับอสังหาริมทรัพย์นั้นได้

 

การจัดการด้านการเงิน  บริการจัดการรวบรวมค่าเช่า, ชำระบิลรายจ่าย, บันทึกทางการเงินและรวมทั้งบันทึกจัดการจองห้องตามความเหมาะสม –บางอย่างอาจจะไม่ง่ายอย่างที่คุณคิดไว้

 

การบริหารจัดการด้านความเสี่ยง  มีกฏหมายมากมาย ข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบและความรับผิดชอบหลายอย่างที่เจ้าของอาคารจะต้องปฏิบัติตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทของอสังหาริมทรัพย์ หากไม่ปฏิบัติตาม อาจมีความผิดและถูกดำเนินคดีทางกฏหมาย บริการด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์จะเข้าใจแง่มุมทางกฎหมายในการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และมีวิธีการทำให้ลูกค้าของตนปฏิบัติตามข้อตกลง ทั้งนี้มิได้มีเจตนาหรือจุดมุ่งหมายที่จะให้บริการด้านการจัดการข้อมูลหรือรายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เพียงแค่จะออกความเห็นที่เป็นธรรมและข้อจำกัดขอบเขตของบริษัทการจัดการอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น แม้ว่าทั้งหมดนี้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์สามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง  แต่ก็มีเหตุผลหลายประการที่พวกเค้าไม่ต้องการที่ทำด้วยตนเอง ทั้งเรื่องของระยะเวลาที่อาจยุ่งยากจนถึงไม่ได้มีความชำนาญกับสิ่งสำคัญบางประการ อาจจะเป็นประโยชน์ให้กับนักลงทุนในการทำงานร่วมกับบริษัทผู้ให้บริการด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสบการณ์ ถึงแม้ว่าบริการเหล่านี้จะเสียค่าใช้จ่าย นักลงทุนก็ได้คำนวณงบประมาณเพื่อการปฏิบัติงานไว้แล้ว

 

สุดท้ายแล้ว การจ่ายเงินสำหรับบริการเหล่านี้มักจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการทำงานที่อาจจะเกิดปัญหาต่างๆที่จะตามมา ด้วยความยินดี บริษัทด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์ นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์มีความสามรถและทักษะที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด!

 

แหล่งที่มา : https://www.managemyproperty.com/articles/property-management-services-a-complete-list-7

http://campushomesbcs.com/blog/what-is-the-role-of-real-estate-property-management-services 

 

​08fpharrison.co.th

บริหารจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน

02 258 7130 ถึง 32

contact@fpharrison.co.th

ALL RIGHTS RESERVED © 2019 FP HARRISON

Contact us

 

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด

ที่อยู่     :    68/1 ถนนสุขุมวิท ซอย 51 แขวงคลองตันเหนือ 
               เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110    
โทรศัพท์ :    02 258 7130 ถึง 32
โทรสาร  :    02 258 7129          
เว็บไซต์  :     www.fpharrison.co.th          
อีเมล    :     contact@fpharrison.co.th

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

contact@fpharrison.co.th

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด