News & Article

คุณสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและข่าวสารประชาสัมพันธ์จาก บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน ได้ที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมพัฒนาบุคลากร "คุณภาพการบริการ รุ่นที่2/2562"

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด มุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพ จึงได้จัดอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาพนักงาน ในหลักสูตร "คุณภาพการบริการ Quality Service" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณษมาภรณ์ ภิญโญวัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างด้านทัศนคติ, บุคลิกภาพ, การสื่อสาร. เพิ่มคุณค่า เพื่อให้พนักงานได้นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงาน เป็นการยกระดับคุณภาพการบริการ สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้อีกด้วย

อบรมเสริมความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน

"บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด" อบรมบัญชี การเงิน 👥บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด จัดอบรมเสริมความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน โดย คุณอมรรัตน์ ปานทะโชติ ในเรื่องงบดุลบัญชี ,วงจรบัญชีและการใช้สูตรคำนวณทางบัญชี เพื่อให้พนักงานบัญชี การเงิน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มมากขึ้น 🏢บริษัทฯ เชื่อว่าการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ดี ช่วยให้เกิดการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นการเพิ่มความผูกพัน และรักษาบุคลากรให้อยู่ร่วมกับองค์กร พร้อมทั้งมีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนของพนักงานและองค์กร​

FPHarrison Newsletter- ข่าวสารและเกร็ดความรู้ เดือน พฤษภาคม 2562

FPHarrison Newsletter เรามีข่าวสารประชาสัมพันธ์และเกร็ดความรู้ดีๆ Update ในทุกๆเดือน ให้ทุกท่านได้ติดตามกันได้ที่เว็บไซต์ของเรา ​

อบรมคุณภาพการบริการ รุ่นที่ 1/2562   

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด มุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพ จึงได้จัดอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาพนักงาน ในหลักสูตร "คุณภาพการบริการ Quality Service" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณษมาภรณ์ ภิญโญ  วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างด้านทัศนคติ, บุคลิกภาพ, การสื่อสาร. เพิ่มคุณค่า เพื่อให้พนักงานได้นำความรู้ที่ได้ไปปรับ    ใช้ในการทำงาน เป็นการยกระดับคุณภาพการบริการ สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้อีกด้วย        

กิจกรรมวันสงกรานต์ ร่วมสืบสานประเพณีไทยประจำปี 2562

    เมื่อวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลแสดงออกถึงความเป็นไทยและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธธรมไทย โดยให้พนักงานทุกคนร่วมแต่งกาย ชุดไทย ลายดอก และร่วมกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์แบบไทยๆ ทั้งนี้  คุณพิภา วงษ์เชิดขวัญ และคุณศรีสุดา วงษ์เชิดขวัญ  ผู้บริหารบริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด ได้กล่าวอวยพรให้แก่พนักงานทุกคน จงพบแต่ความสุข ความเจริญ รุ่งเรืองในหน้าที่การงาน และประสบความสบสำเร็จในทุกๆด้าน สมความปราถนาทุกประการ

อบรมการใช้แบบฟอร์มและการจัดทำรายงานทางวิศวกรรม ครั้งที่ 1-2

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด ได้จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้แบบฟอร์มเพื่อการรายงานผล หลักสูตร "การใช้งานแบบฟอร์มด้านวิศวกรรม ENG 001-004 และการรายงานผล" สำหรับพนักงานตำแหน่งช่างประจำอาคาร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณปิยวัฒน์ พัฒนาไพบูลย์ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม โดยได้อธิบายถึงการใช้แบบฟอร์มเพื่อการบันทึกผลการตรวจเช็คเครื่องจักรและระบบต่างๆของอาคาร นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมได้ทำการ Workshop การใช้งานบันทึกผลลงแบบฟอร์มจริง ทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น

ร่วมวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต​ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ให้เกียรติเชิญ คุณพิภพ วงษ์เชิดขวัญ กรรมการผู้จัดการบริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในครั้งนี้​

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด ฉลองครบรอบ 10 ปี แห่งความสำเร็จในธุรกิจด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด จัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 10 ปี แห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจในการดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์   โดยมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการอาคาสำนักงานอาคารที่พักอาศัยและศูนย์การค้า เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ภายในงานมีกิจกรรมมากมายที่จัดให้เพื่อพนักงานทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจการปฏิบัติงานเพื่อบริษัทฯเสมอมาทั้งนี้ ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีต่อไป​

...
...

contact@fpharrison.co.th

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

02 258 7130 ถึง 32

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด
บริหารจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน

02 258 7130 ถึง 32

contact@fpharrison.co.th

ALL RIGHTS RESERVED © 2019 FP HARRISON

Contact us

 

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด

ที่อยู่     :    68/1 ถนนสุขุมวิท ซอย 51 แขวงคลองตันเหนือ 
               เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110    
โทรศัพท์ :    02 258 7130 ถึง 32
โทรสาร  :    02 258 7129          
เว็บไซต์  :     www.fpharrison.co.th          
อีเมล    :     contact@fpharrison.co.th

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

contact@fpharrison.co.th

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด