News

คุณสามารถรับข่าวสารจากเราได้ทางด้านล่าง :

ข่าว จดหมาย

บทความ

Article

คุณสามารถรับบทความจากเราได้ทางด้านล่าง :

พฤกษาเปิด “Servizio” ดึงมืออาชีพมาช่วย Ivy

October 27, 2016

Published by:

Admin

พฤกษาเปิดบริการ “Servizio” เป็นผู้ช่วยลูกค้าในการดูแลอสังหาฯ พร้อมดึงบริษัทรับบริหารโครงการมืออาชีพมาช่วยในการบริหาร อาทิ บ.โจนส์ แลง ลาซาลล์, บ.เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน, บ.ซาวิลส์ วางเป้าหมายการปรับตำแหน่งของแบรนด์ในครั้งนี้ เพื่อขยายฐานลูกค้ารองรับชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าคนไทยมากเป็นเงาตามตัว

แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2559

March 10, 2016

Published by:

Admin

    แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยปี 2559 ผ่านมุมมองของ "อิสระ บุญยัง" นายกกิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร วิเคราะห์จาก 4 ปัจจัยสรุปรวมสถานการณ์ปี 2558 เพื่อเป็นคันฉ่องส่องมาถึงปีวอก ปี′58 ซัพพลายใหม่น้อยลง  แนวโน้มปีนี้มีปัจจัยบวกจาก "ดอกเบี้ย+น้ำมัน" มีราคาทรงตัวในอัตราต่ำ, นโยบายลงทุนเมกะโปรเจ็กต์ของรัฐบาล, การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด 12 เขต คู่ขนานไปกับปัจจัยลบ จาก "ที่ดินแพง+ราคาพืชผลเกษตรตกต่ำ" ยังไม่นับปัญหาขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง เพราะอาจจะมีงานภาครัฐเข้ามาแย่งตัว

 

ธุรกิจสร้างบ้านโตขึ้น 15%

January 28, 2016

Published by:

Admin

    คุณหลิน กว่าง จุงอลัน ประธานกรรมการ บริษัท ฮาริสัน จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้น บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน ให้สัมภาษณ์ ข่าวธุรกิจวงการอสังหาริมทรัพย์  ประเมินว่า ทั้งปี 59 นี้จะมีที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหมใกล้เคียงกับปี 58 ที่ผ่านมา หรือทรงตัว โดยตลาดบ้านเดี่ยวทาวน์เฉาส์ปีนี้น่าจะมีโครงการใหม่รวม 47,000 ยูนิต เพิ่มขึ้นกว่า 4% จากปีที่ผ่านมาส่วนตลาดคอนโดฯ นั้นคาดว่าจะเปิดตัวใหม่ 67,000 ยูนิต ลดลงจากปีก่อนหน้ากว่า 10%

 

การซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อเก็งกำไร

January 7, 2016

Published by:

Admin

เป็นการลงทุนในระยะสั้น ในกรณีนี้ผู้ลงทุนจะเข้าไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาต่ำกว่าที่ควรจะเป็น หรืออยู่ในทำเลที่มีศักยภาพเป็นที่ต้องการของตลาด โดยคาดการณ์ว่าในอนาคตราคาอสังหาริมทรัพย์นั้นจะสูงขึ้น แล้วก็จะขายอสังหาริมทรัพย์นออกไปเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างราคา ซึ่งโดยปกติแล้วผู้ลงทุนจะไม่ทำการปรับปรุงซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ลงทุนตั้งใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ แล้วนำมาตกแต่งใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้นก่อนที่จะขายทำกำไรออกไป

การซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อปล่อยเช่า

January 6, 2016

Published by:

Admin

เป็นการลงทุนในระยะยาว เพื่อเก็บเกี่ยวผลตอบแทนที่จะได้รับอย่างต่อเนื่องจากค่าเช่าเป็นงวด ๆ เช่น บ้านเช่า ห้องเช่า โกดังสินค้า ฯลฯ ซึ่งเหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับรายได้ประจำ เช่น ผู้ที่เกษียณอายุงานแล้ว โดยที่ผู้ลงทุนอาจใช้เงินทุนของตนเองเพียงบางส่วนจ่ายเป็นเงินดาวน์ ส่วนที่เหลือสามารถขอกู้จากธนาคาร (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาสินเชื่อของแต่ละธนาคาร) และนำเงินรายได้จากค่าเช่ามาผ่อนชำระธนาคารได้ แต่การลงทุนในลักษณะนี้ก็มีข้อยุ่งยากหลายประการ

การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ ช่วย

รักษาและยกระดับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของคุณ

January 1, 2016

Published by:

Admin

บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของเรา คลุมการดูแลก่อนการก่อสร้างแล้วเสร็จ การรับ-ส่งมอบอาคารการตรวจสอบและแก้ไขจุดบกพร่อง การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างและควบคุมผู้รับเหมาช่วงด้านต่างๆ การวางแผนงานด้านการบำรุงรักษา การดูแลจัดทำเอกสารด้านการบริหารจัดการ การบริหารจัดการต้นทุนด้านการปฏิบัติการ การปรับปรุงอาคาร การบริหารจัดการด้านการเงิน และการบริหารจัดการผู้เช่า

การเตรียมอาคารก่อนเข้าช่วงฤดูร้อน

January 1, 2016

Published by:

Admin

การเตรียมอาคารก่อนเข้าช่วงฤดูร้อน ดังนี้
1. ตรวจสอบประสิทธิภาพ ซ่อมบำรุงและทำความสะอาดระบบปรับอากาศให้พร้อมรองรับการใช้งานในช่วงฤดูร้อนที่บ้านเราจะมีอุณหภูมิสูงถึงประมาณ 38 – 39 องศาเซลเซียส
2. ตรวจสอบแก้ไขรอยรั่วของประตูหรือช่องหน้าต่างเพื่อกันความเย็นรั่วไหลออกจากอาคาร
3. การตรวจสอบม่านกันแดด โดยเลือกใช้สีอ่อนเพราะจะช่วยสะท้อนความร้อนได้ดีกว่าสีเข้ม
4. การปรับเปลี่ยนเวลาการเปิด – ปิดไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร เพราะว่าช่วงเวลากลางวันจะยาวกว่ากลางคืน

เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการต่อลูกค้า

Company Mission:

สารสัมพันธ์ประจำเดือน มีนาคม 2019

March 16, 2019

Published by:

Admin

สารสัมพันธ์ประจำเดือน มีนาคม 2019​

สารสัมพันธ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2019

March 16, 2019

Published by:

Admin

สารสัมพันธ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2019​

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด จัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 10 ปี

January 2, 2019

Published by:

Admin

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด จัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 10 ปี แห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ทั้งนี้ มีพิธีมอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีต่อไป

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

January 2, 2019

Published by:

Admin

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ให้เกียรติเชิญ คุณพิภพ วงษ์เชิดขวัญ กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในครั้งนี้

งานเลี้ยงครบรอบ 10 ปี

December 26, 2018

Published by:

Admin

สวัสดีปีใหม่ 2562 ชาว FP Harrison ทุกคนค่า​

 

เปิดศักราชใหม่ในปีนี้ เราจะได้ร่วมฉลองความสำเร็จ และความภาคภูมิใจของพวกเรา ชาว FP Harrison เนื่องในโอกาส

ครบรอบ 10 ปี บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด 

และเนื่องในโอกาสพิเศษนี้ ขอเชิญพนักงานทุกท่านเข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองในวันที่ 16 มกราคม 2562

โดยงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา  17.00 น.แล้วพบกันนะค่า

10 ปี แห่งความภาคภูมิใจ “

 

สารสัมพันธ์ประจำเดือน กรกฎาคม 2017​

July 17, 2017

Published by:

Admin

สารสัมพันธ์ประจำเดือน กรกฏาคม 2017​

สารสัมพันธ์ประจำเดือน มิถุนายน 2017​

June 19, 2017

Published by:

Admin

สารสัมพันธ์ประจำเดือน มิถุนายน 2017​

สารสัมพันธ์ประจำเดือน พฤษภาคม 2017​

May 15, 2017

Published by:

Admin

สารสัมพันธ์ประจำเดือน พฤษภาคม 2017​

​บรรยากาศการทำบุญบริษัทฯและถวายอาหารเพล 

May 15, 2017

Published by:

Admin

บรรยากาศการทำบุญบริษัทฯและถวายอาหารเพล และพนักงานทุกท่านเข้าร่วมอวยพรวันเกิดคุณศรีสุดา วงษ์เชิดขวัญ
ผู้บริหารระดับสูงของทางบริษัทฯ​

ขอเรียนเชิญพี่น้องชาว FPHARRISON ทุกท่านร่วมทำบุญบริษัทฯ 

May 9, 2017

Published by:

Admin

ขอเชิญพี่น้องชาว FPHARRISON ทุกท่านร่วมทำบุญบริษัทฯ ถวายภัตตาหารเพล ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560

 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. – 14:00 น.

สารสัมพันธ์ประจำเดือน เมษายน 2017

April 12, 2017

Published by:

Admin

สารสัมพันธ์ประจำเดือน เมษายน 2017

สารสัมพันธ์ประจำเดือน มีนาคม 2017

Mar 13, 2017

Published by:

Admin

สารสัมพันธ์ประจำเดือน มีนาคม 2017

สารสัมพันธ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2017

February 10, 2017

Published by:

Admin

สารสัมพันธ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2017

สารสัมพันธ์ประจำเดือน มกราคม 2017

January 13, 2017

Published by:

Admin

สารสัมพันธ์ประจำเดือน มกราคม 2017

เก็บตกภาพความประทับใจในช่วงปีใหม่

๋December 13, 2017

Published by:

Admin

ผู้บริหาร บ. เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด เข้าเยี่ยมพนักงานแต่ละหน่วยงาน พร้อมมอบของขวัญปีใหม่

 

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานให้แก่พนักงานทุกคน

สารสัมพันธ์ประจำเดือน ธันวาคม 2016

Dec๋ember 26, 2016

Published by:

Admin

สารสัมพันธ์ประจำเดือน ธันวาคม 2016

สารสัมพันธ์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2016

๋November 13, 2016

Published by:

Admin

สารสัมพันธ์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2016

สารสัมพันธ์ประจำเดือน ตุลาคม 2016

๋October 16, 2016

Published by:

Admin

สารสัมพันธ์ประจำเดือน ตุลาคม 2016

สารสัมพันธ์ประจำเดือน กันยายน 2016

๋September 16, 2016

Published by:

Admin

สารสัมพันธ์ประจำเดือน กันยายน 2016

ภาพบรรยากาศการรับประทานอาหารกลางวัน ที่ฮ่องกง ในวันที่ 13 สิงหาคม 2559

๋September 16, 2016

Published by:

Admin

ร่วมปรึกษาเจรจา และพูดคุยธุรกิจระหว่าง รับประทานอาหาร กลางวัน ที่ฮ่องกง ในวันที่ 13 สิงหาคม 2559

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จับมือร่วมกับนักธุรกิจชื่อดังชาวฮ่องกง เตรียมบุกธุรกิจใหม่!!!

๋September 16, 2016

Published by:

Admin

 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟิร์สแปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด คุณพิภพ วงษ์เชิดขวัญ ร่วมเจรจาธุรกิจ ทางด้านงานระบบวิศวกรรมอาคารสูง กับผู้เชี่ยวชาญงานระบบลิฟต์และการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเปิดรุกธุรกิจด้านระบบวิศวกรรมประกอบอาคารในประเทศไทย โดยเจรจาธุรกิจกับ Mr. Ivan Ho ผู้มีประสบการณ์ด้านระบบลิฟต์ ในฮ่องกงกว่า 40 ปี เพื่อขยายธุรกิจด้านการให้คำปรึกษา ตรวจสอบระบบลิฟต์ และ Mr.Peter Wong ผู้มีประสบการณ์ด้านงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสูงในฮ่องกงกว่า 30 ปี และมีความชำนาญในด้านการประหยัดพลังงานในอาคารสูง

กิจกรรมสานความสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 การแข่งขัน โต๊ะโกล์

๋June 22, 2016

Published by:

Admin

ขอเรียนเชิญพี่น้องชาว FPHARRISON ร่วมกิจกรรมสานความสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 การแข่งขัน โต๊ะโกล์ เพื่อชิงเงินรางวัล "เร็วๆนี้" อย่าลืมติดตามนะค่ะ

สารสัมพันธ์ประจำเดือน มิถุนายน 2016

๋June 22, 2016

Published by:

Admin

งดเหล้า"พักตับ"ครบพรรษา

กิจกรรม Sport Day 2016

๋June 22, 2016

Published by:

Admin

บรรยากาศงานกีฬาสี FP For fun 2016

ขอเรียนเชิญพี่น้องชาว FPHARRISON ทุกท่านร่วมทำบุญบริษัทฯ

May 10, 2016

Published by:

Admin

สารสัมพันธ์ประจำเดือน พฤษภาคม 2016

สารสัมพันธ์ประจำเดือน พฤษภาคม 2016

May 10, 2016

Published by:

Admin

สารสัมพันธ์ประจำเดือน พฤษภาคม 2016

ขอเชิญเข้าร่วมงานกิจกรรม Sport Day 2016

May 4, 2016

Published by:

Admin

พร้อมกับกิจกรรม Sport Day 2016 เดือนมิถุนายนนี้ ด้วยคอนเซ็ปงาน Fit & Firm FP For Fun 2016 ณ สนามซอคเก้อร์โปร พัฒนาการ 44 มีกิจกรรมต่างๆให้ร่วมสนุกมากมายและของรางวัลอีกเพียบ แล้วเจอกันที่งานนะคะ

ประมวลผลภาพบรรยากาศการประชุมผู้จัดการประจำเดือน เมษายน 2016

April 18, 2016

Published by:

Admin

และร่วมอวยพรรดน้ำดำหัวผู้บริหารบริษัทฯ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย 2559

สารสัมพันธ์ประจำเดือน เมษายน 2016

April 18, 2016

Published by:

Admin

สารสัมพันธ์ประจำเดือน เมษายน 2016

สารสัมพันธ์ประจำเดือน มีนาคม 2016

March 8, 2016

Published by:

Admin

สารสัมพันธ์ประจำเดือน มีนาคม 2016

ขอเรียนเชิญประชุมผู้จัดการอาคารประจำเดือน มีนาคม 2559

March 8, 2016

Published by:

Admin

ขอเรียนเชิญผู้จัดการอาคาร ผู้บริหารของบริษัทฯทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้จัดการอาคารประจำเดือน มีนาคม 2559  เพื่อเพิ่มทักษะในการบริหารจัดการอาคารในด้านต่างๆ ซึ่งกำหนดการประชุม

จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม  2559  ตั้งแต่เวลา 13:30 – 17:30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด

ประชุม AGM Watergate Pavillion 2016

February 26, 2016

Published by:

Admin

ประมวลผลภาพบรรยากาศการประชุม AGM หน่วยงาน Watergate Pavillion ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน

ประมวลผลภาพบรรยากาศการประชุมผู้จัดการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2016

February 23, 2016

Published by:

Admin

ประมวลผลภาพบรรยากาศการประชุมผู้จัดการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 หัวข้อประเด็นกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด และ ผลตอบแทนประจำปี 2558

สารสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2016

February 3, 2016

Published by:

Admin

สารสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2016

ประมวลผลภาพบรรยากาศการประชุมผู้จัดการประจำปี

2558

February 1, 2016

Published by:

Admin

ประมวลผลภาพบรรยากาศการประชุมผู้จัดการประจำปี 2558 และร่องเรือชมบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมดินเนอร์ใต้แสงเทียน

ขอเชิญประชุมผู้จัดการอาคารประจำปี 2558

January 20, 2016

Published by:

Admin

ขอเรียนเชิญผู้จัดการอาคาร ผู้บริหารของบริษัทฯทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้จัดการอาคารประจำปี วันที่ 29 มกราคม 2559 โดยในการประชุมจะมีการเสวนาในหัวข้อต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นในการกำหนดทิศทางการพัฒนาองค์กรร่วมกัน

สารสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม 2016

January 1, 2016

Published by:

Admin

สารสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม 2016

Happy New Year 2016

January 1, 2016

Published by:

Admin

ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันปีใหม่ และช่วงปีใหม่ขอให้ขับรถกันอย่างระมัดระวังด้วยนะค่ะ

Project meeting Mahogany

December 15, 2015

Published by:

Admin

Project meeting Mahogany

ทางสถาบันปัญญาภิวัฒน์ เรียนเชิญ คุณพิภพ วงษ์เชิดขวัญ ร่วมเป็นวิทยากร 

December 3, 2015

Published by:

Admin

ทางสถาบันปัญญาภิวัฒน์ เรียนเชิญ คุณพิภพ วงษ์เชิดขวัญ กรรมการผู้จัดการ และคุณวัฒนา ติ๋วงาม ร่วมเป็นวิทยากร ในหัวข้อการบริหารจัดการอาคาร

ทีมงานบริษัทฯ จัดประชุม AGM Sathorn Garden 2015

October 17, 2015

Published by:

Admin

ทีมงานบริษัทฯ จัดประชุม AGM Sathorn Garden 2015

contact@fpharrison.co.th

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

02 258 7130 ถึง 32

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด
บริหารจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน

02 258 7130 ถึง 32

contact@fpharrison.co.th

ALL RIGHTS RESERVED © 2015 FP HARRISON

Contact us

 

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด

ที่อยู่ :        68/1 ถนนสุขุมวิท ซอย 51 แขวงคลองตันเหนือ 
               เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110    
โทรศัพท์ :    02 258 7130 ถึง 32
โทรสาร :     02 258 7129          
เว็บไซต์ :     www.fpharrison.co.th          
อีเมล :       contact@fpharrison.co.th

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

contact@fpharrison.co.th

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด