News & Article

คุณสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและข่าวสารประชาสัมพันธ์จาก บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน ได้ที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมต้อนรับพนักงานใหม่&คุณภาพการบริการ Service Quality

ภาพบรรยากาศ อบรมต้อนรับพนักงานใหม่โดยมีการอบรมด้านระเบียบวินัยของบริษัทฯ, ด้านวิศวกรรม ได้เรียนรู้ถึงการรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจขึ้นในหน่วยงานที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่ได้ 👨‍💼 ปิดท้าย.ช่วงบ่ายกับหัวข้อเรื่อง คุณภาพการบริการ Service Quality ที่มุ่งเน้นการให้บริการด้วยใจ การปฏิบัติตนให้เหมาะสมในฐานะผู้ให้บริการ การกล้าแสดงออกในการรายงาน ฝึกทักษะการพูด การฟัง เน้นๆกับกิจกรรม Workshop ทุกคนดูมุ่งมั่นและตั้งใจดีมากครับ เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนและยินดีต้อนรับสู่องค์กรของเรา ก้าวหน้าไปด้วยกันนะครับ​

การสอบคัดเลือกตำแหน่ง ช่างอาคารอาวุโส​

ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือก 👨‍🔧ช่างอาคารอาวุโสเมื่อเช้าวานนี้มีผู้ที่มุ่งมั่น ตั้งใจ กล้าที่จะเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพมาสอบคัดเลือกโดยข้อสอบภาคทฤษฏี เป็นการทดสอบความรู้ทางวิศวกรรมประกอบอาคาร ทุกคนต่างตั้งใจทำข้อสอบเป็นอย่างมาก สู้ๆนะครับ แอดมินเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับ สำหรับผลการสอบจะประกาศผ่านทาง Application บริหารงานบุคคลของบริษัทฯ​

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมอุปการะแบ่งปัน เติมฝันให้กับน้องๆในโครงการ“ของขวัญเพื่อน้อง ปีที่10 ”

📣📣📣 เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมอุปการะแบ่งปัน เติมฝันให้กับน้องๆในโครงการ“ของขวัญเพื่อน้อง ปีที่10 ”เพียงกด Like หรือ Share Post (ตั้งเป็นสาธารณะ)ระหว่างวันนี้ -31 มกราคม 2563 โดย 1 Like หรือ 1 Share = 3 บาท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จะเป็นผู้สมทบทุนในการบริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือน้องๆ ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านป่าหมากอ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบของขวัญเพื่อน้องกันนะครับ​

อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้น​ อาคารปัญจธานี

เมื่อวันที่ 11/10/62 ที่ผ่านมาได้มีการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้น ประจำปี 2562 (ภาคทฤษฎี) ณ อาคารปัญจธานี ถ.พระราม 3 ทางบริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด นำทีมโดยคุณปรีชา มาสมาน ผู้จัดการอาคารและทีมงาน ดำเนินการจัดการอบรมในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ คุณธราธร ลีกระจ่าง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย, หลักการดับเพลิง, การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการปฏิบัติตนในการอพยพขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน งานนี้ได้รับความร่วมมือจากบริษัทที่ดำเนินกิจการภายในอาคารนี้ ส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรมกันอย่างคับคั่ง​

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญบริษัทฯ

วันฤกษ์ดี 9-9-19 บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด ได้จัด พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล  เนื่องในโอกาสทำบุญบริษัทฯ​โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้จัดการประจำอาคาร และตัวแทนพนักงาน เข้าร่วมพิธี

อบรมศิลปะการพูดสำหรับผู้นำ

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด ได้จัดการอบรมหลักสูตร "ศิลปะการพูดผู้สำหรับผู้นำ" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ "คุณษมาภรณ์ ภิญโญ" ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งจะเป็นในส่วนของผู้นำองค์กร ผู้นำหน่วยงาน หัวหน้างาน และพนักงานที่ก้าวขึ้นมาเป็นระดับผู้นำ วัตถุประสงค์ :เพื่อให้รู้ถึงหลัการนำเสนองานที่ถูก การวางแผนจัดเตรียม การฝึกซ้อม นำเสนองาน การใช้กิริยาท่าทาง บุคลิกภาพ ที่เหมาะสม เพื่อให้ทุกคนได้กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ นำเสนองานต่อผู้ว่าจ้างได้อย่างมั่นใจขึ้นอีกด้วย 

CSR โครงการ "บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้สามคนรับ"​

❤️บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด ได้ร่วมกับสภากาชาดไทยและสำนักงานอัยการสูงสุดในโครงการ "บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้สามคนรับ" ณ สำนักงานอัยการสูงสุด (อาคารถนนรัชดาภิเษก) โดยมีพนักงานที่มีความพร้อมในการบริจาคโลหิตหรือเป็นผู้บริจาคโลหิตประจำเข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ทางบริษัทฯขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม บริจาคโลหิต ให้ชีวิตเพื่อนมนุษย์❤️ 

FPHarrison Newsletter Issue No.7 /July 2019

FPHarrison Newsletter ข่าวสารและเกร็ดความรู้ดีๆ Update ทุกๆเดือน

อบรมหลักสูตร "คุณภาพการบริการ Quality Service"​ รุ่นที่ 3

การอบรมในหลักสูตร "คุณภาพการบริการ Quality Service" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ "คุณษมาภรณ์ ภิญโญ" ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดอบรมมาถึงรุ่นที่ 3 แล้วครับ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะในการใช้คำสำนวนพูด น้ำเสียง สีหน้าท่าทาง รวมถึงกริยา มารยาท และกาลเทศะในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ความกล้าแสดงออกผ่านกิจกรรม Workshop ต่างๆ และได้ประเมินตนเองผ่านแบบทดสอบ ว่าเป็นคนลักษณะใด ทั้งนี้ ผู้ที่รับการอบรมและได้สอบผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตร เพื่อรับรองการอบรมในครั้งนี้ด้วยครับ​

ประชุมผู้จัดการอาคารและเสนาวนาด้านกฎหมายนิติบุคคลอาคารชุด

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด ได้จัดให้มีการประชุมระดับผู้จัดการอาคารขึ้น เพื่อวางแผนการทำงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขเพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้น ในครั้งนี้ได้มีการจัดอบรมเสาวนาด้านกฎหมายนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อส่งเสริมความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด โดยได้รับเกียรติจาก "คุณพิภพ วงษ์เชิดขวัญ" กรรมการผู้จัดการ และ "คุณธีระ ธรรมสิทธิ์" ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ได้ถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อดังกล่าว ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการอาคารอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป​

อบรมพัฒนาบุคลากร "คุณภาพการบริการ รุ่นที่2/2562"

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด มุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพ จึงได้จัดอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาพนักงาน ในหลักสูตร "คุณภาพการบริการ Quality Service" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณษมาภรณ์ ภิญโญวัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างด้านทัศนคติ, บุคลิกภาพ, การสื่อสาร. เพิ่มคุณค่า เพื่อให้พนักงานได้นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงาน เป็นการยกระดับคุณภาพการบริการ สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้อีกด้วย

อบรมเสริมความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน

"บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด" อบรมบัญชี การเงิน 👥บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด จัดอบรมเสริมความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน โดย คุณอมรรัตน์ ปานทะโชติ ในเรื่องงบดุลบัญชี ,วงจรบัญชีและการใช้สูตรคำนวณทางบัญชี เพื่อให้พนักงานบัญชี การเงิน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มมากขึ้น 🏢บริษัทฯ เชื่อว่าการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ดี ช่วยให้เกิดการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นการเพิ่มความผูกพัน และรักษาบุคลากรให้อยู่ร่วมกับองค์กร พร้อมทั้งมีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนของพนักงานและองค์กร​

...
...

contact@fpharrison.co.th

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

02 258 7130 ถึง 32

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด
บริหารจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน

02 258 7130 ถึง 32

contact@fpharrison.co.th

ALL RIGHTS RESERVED © 2020 FP HARRISON

Contact us

 

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด

ที่อยู่     :    68/1 ถนนสุขุมวิท ซอย 51 แขวงคลองตันเหนือ 
               เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110    
โทรศัพท์ :    02 258 7130 ถึง 32
โทรสาร  :    02 258 7129          
เว็บไซต์  :     www.fpharrison.co.th          
อีเมล    :     contact@fpharrison.co.th

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

contact@fpharrison.co.th

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด