contact@fpharrison.co.th

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

02 258 7130 ถึง 32

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์
บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด

4 สิ่งที่คุณควรรู้ ก่อนการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย สำหรับชาวต่างชาติ

มีนักลงทุนจำนวนมาก ไม่ค่อยเชื่อมั่นในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานครฯ หนึ่งในเหตุผลที่สำคัญที่สุดคือ รากฐานของกรุงเทพมหานครฯ สามารถสืบย้อนไปตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 15 แม้ว่าพื้นที่นี้จะทันสมัย แต่คุณยังพบศาลบูชา, ห้องโถง, สวนสาธารณะ และพื้นที่เมืองเก่าจำนวนมาก ที่ยังคงอยู่และยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในปัจจุบัน ทิ้งห่างจากชายหาดระดับโลก, ภูเขาสูงตระหง่าย และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นๆ บริเวณใกล้เคียง และไม่ยากที่จะหาเหตุผลว่าทำไมคนถึงเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพฯ

 

อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบข้อบังคับที่เข้มงวดของไทย ในเรื่องการจัดซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีผู้ซื้อเป็นชาวต่างชาติ ในลำดับถัดไป จะเป็นสิง่ที่คุณควรพิจารณาทุกครั้งก่อนการเลือกซื้อ:

1. ต้องการเป็นเจ้าของที่ดินในประเทศไทย?

ตามกฎหมายแล้ว ชาวต่างชาติไม่สามารถเป็นเจ้าของที่ดินในประเทศไทยได้ หากชาวต่างชาติต้องการซื้อที่ดิน มันก็มีอยู่ 2 แนวทางปฏิบัติ:

  • การเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะยาว 30 ปี ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติที่แต่งงานกับคนไทย ที่ชาวไทยซื้อที่ดินและทำสัญญาเช่ากับชาวต่างชาติ สิ่งสำคัญคือต้องทำให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องนั้น มีความถูกต้องและที่ดินที่คุณเช่ามีความเหมาะสม
  • จัดตั้งบริษัทในประเทศไทย ในฐานะที่คุณเป็นชาวต่างชาติ คุณจะถือหุ้นได้ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นของ บริษัท โดยบริษัทจะต้องมีชาวไทยถือหุ้นอย่างน้อย 51% ซึ่งกรรมสิทธิ์ของคนไทยจะสามารถลงนามบริษัทเพื่อคุณได้

 

2. จัดซื้อคอนโดในประเทศไทย

กรณีนี้จะแตกต่างไปจากการซื้อที่ดิน เนื่องจากชาวต่างชาติสามารถซื้อคอนโดในไทยได้ 100% นี่คือวิธีที่ง่ายและไม่ซับซ้อน ในการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ที่อนุญาตให้ผู้ขายแบ่งห้องในคอนโดเพื่อขายให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ 49%

 

3. เร็วเกินไปสำหรับการวางมัดจำ

ในประเทศไทย โดยทั่วไปเงินมัดจำจะคิดเป็นประมาณ 10-15% ของราคาซื้อ จากนั้นจะหักจากราคาซื้อทั้งหมด หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ผู้ขายจะเก็บเงินมัดจำ กรณีผู้ขายที่ล้มเหลวในการติดตามด้านการต่อรองเงินมัดจำ จะได้รับการคืนเงิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงื่อนไขเหล่านี้เป็นลายลักษณ์อักษร และเก็บใบเสร็จรับเงินของการทำธุรกรรมไว้ด้วย

 

4. ข่าวดี - ไม่มีภาษี!

ภาษีที่ดินและบ้านไม่สามารถใช้ได้ในกรณีที่เป็นเจ้าของคอนโด เจ้าของอาคารจะมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องภาษีแทน แต่เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีทนายความตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีบัญชีเจ้าหนี้ที่เชื่อมโยงกับคอนโดของคุณ ในกรณีคุณไม่จำเป็นต้องจ่ายภาษี หรือไม่ทราบเรื่องแน่ชัด อย่างไรก็ตามภาษีอื่นๆ ที่ผูกติดกับการซื้อของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณขายคอนโด คาดว่าจะมีค่าธรรมเนียมการโอน, ค่าธรรมเนียมย้ายเอกสาร และภาษีที่อาจมีเพิ่มขึ้นมาในช่วงเวลาที่คุณเป็นเจ้าของ

 

แหล่งที่มาhttp://www.escapeartist.com/realestate/buying-real-estate-in-thailand-foreigner

http://www.boweryandroyce.com/the-secret-of-selling-your-property-for-15-more-in-bangkok 

 

 

09fpharrison.co.th

บริหารจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน

02 258 7130 ถึง 32

contact@fpharrison.co.th

ALL RIGHTS RESERVED © 2019 FP HARRISON

Contact us

 

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด

ที่อยู่     :    68/1 ถนนสุขุมวิท ซอย 51 แขวงคลองตันเหนือ 
               เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110    
โทรศัพท์ :    02 258 7130 ถึง 32
โทรสาร  :    02 258 7129          
เว็บไซต์  :     www.fpharrison.co.th          
อีเมล    :     contact@fpharrison.co.th

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

contact@fpharrison.co.th

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด